วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิวฮอล์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งกรมประมงนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 สำเร็จตามตัวชี้วัด คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงให้เกษตรกร 190 ราย และผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งเข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2567 โดยในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี


[2023-01-27] วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2023-01-20] วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 6 อาคารสำนักงานค.. [2023-01-20] ประกาศกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่องรายชื่อผ.. [2023-01-17] ทำการเกษตรที่หลากหลาย รายได้หลากหลายจากผลผลิตในพื้นที่ #เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2023-01-16] “เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ สู่การต่อยอด” นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ เกษตรกรต้น.. [2023-01-14] วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. [2023-01-10] แหนมปลา * ทำง่าย ทานอร่อย กคพ.พาเข้าครัว กองโครงการอันเนื่องมากจากพระ.. [2022-12-22] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล.. [2022-12-20] วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายใ.. [2022-12-20] วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มมพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ.. อ่านทั้งหมด 

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิวฮอล์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งกรมประมงนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 สำเร็จตามตัวชี้วัด คือ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมงให้เกษตรกร 190 ราย และผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 และนำเสนอแผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งเข้าร่วมการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการจัดทำงบประมาณปี 2567 โดยในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง