วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม บ้านโพนสิม นครไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ดร วิชาญ อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษามูลนิธิชียพัฒนา พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลพระราชทานเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนาืเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คือสรณะอันประเสริฐ ณ อารามแก่งนี้ ในการนี้มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมสนองงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประกอบด้วย กรมการชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมสิชาการเกษตร และกรมประมง


[2023-01-27] วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2023-01-20] วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมหนุมาน 6 อาคารสำนักงานค.. [2023-01-20] ประกาศกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เรื่องรายชื่อผ.. [2023-01-17] ทำการเกษตรที่หลากหลาย รายได้หลากหลายจากผลผลิตในพื้นที่ #เกษตรทฤษฎีใหม่.. [2023-01-16] “เริ่มต้นจากสิ่งที่ชอบ สู่การต่อยอด” นายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ เกษตรกรต้น.. [2023-01-14] วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. [2023-01-10] แหนมปลา * ทำง่าย ทานอร่อย กคพ.พาเข้าครัว กองโครงการอันเนื่องมากจากพระ.. [2022-12-22] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล.. [2022-12-20] วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายใ.. [2022-12-20] วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มมพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดโพนสะหว่างคันทะนาราม บ้านโพนสิม นครไกรสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ดร วิชาญ อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษามูลนิธิชียพัฒนา พร้อมด้วยนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลพระราชทานเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนาืเพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา ต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คือสรณะอันประเสริฐ ณ อารามแก่งนี้ ในการนี้มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้าร่วมสนองงานโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้หนองเต่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวประกอบด้วย กรมการชลประทาน กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมสิชาการเกษตร และกรมประมง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง