ผอ.กคพ เข้าร่วมรับพิธีรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน


[2022-05-13] วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-11] วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที.. [2022-05-11] วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน.. [2022-05-11] Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพ.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.. [2022-05-05] วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.พร้อมด้.. [2022-05-05] วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฮันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-05-05] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) สัง.. [2022-05-03] วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการ.. อ่านทั้งหมด 

ผอ.กคพ เข้าร่วมรับพิธีรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


ผอ.กคพ เข้าร่วมรับพิธีรับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน

เมื่อวันที่ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๕) เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่กรมประมง โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นผู้แทนกรมประมงในการรับมอบ ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง