เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคพ.) จัดฝึกอบรมแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุ นนาค และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังชละบุรี จ.กาญจนบุรี


[2022-05-13] วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-11] วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที.. [2022-05-11] วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน.. [2022-05-11] Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพ.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.. [2022-05-05] วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.พร้อมด้.. [2022-05-05] วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฮันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-05-05] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) สัง.. [2022-05-03] วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการ.. อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคพ.) จัดฝึกอบรมแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุ นนาค และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังชละบุรี จ.กาญจนบุรี 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


เจ้าหน้าที่กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กคพ.) จัดฝึกอบรมแปรรูปสัตว์น้ำให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุ นนาค และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังชละบุรี จ.กาญจนบุรี