นายประพันธ์ สีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสกุลศักดิ์ เสริมศรี นายวัชรกร นิยมรส และเจ้าหน้าที่ กคพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกลฮอนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings


[2022-05-24] วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม ๒๕๖5 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้า.. [2022-05-24] วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้า.. [2022-05-24] วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยแ.. [2022-05-13] วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-11] วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที.. [2022-05-11] วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน.. [2022-05-11] Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพ.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.. [2022-05-05] วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.พร้อมด้.. อ่านทั้งหมด 

นายประพันธ์ สีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสกุลศักดิ์ เสริมศรี นายวัชรกร นิยมรส และเจ้าหน้าที่ กคพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกลฮอนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


วันที่ 19 มกราคม 2565 นายประพันธ์ สีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายสกุลศักดิ์ เสริมศรี นายวัชรกร นิยมรส และเจ้าหน้าที่กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผ่านระบบประชุมทางไกลฮอนไลน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง