ผอ.กคพ พร้อมนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมงชำนาญ การพิเศษ เข้าร่วมประชุมเรื่องเปิดการตรจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกล Application Zoom


[2022-05-24] วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมป.. [2022-05-24] วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม ๒๕๖5 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้า.. [2022-05-24] วันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้เจ้า.. [2022-05-24] วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมพล เพ็ชรรัตน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยแ.. [2022-05-13] วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-11] วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที.. [2022-05-11] วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน.. [2022-05-11] Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพ.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.. อ่านทั้งหมด 

ผอ.กคพ พร้อมนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมงชำนาญ การพิเศษ เข้าร่วมประชุมเรื่องเปิดการตรจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกล Application Zoom  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมนายพิธาน นงค์นวล นักวิชาการประมงชำนาญ
การพิเศษ เข้าร่วมประชุมเรื่องเปิดการตรจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกล Application Zoom