WFH ทำอะไรทานกันดี แนะนำเมนูนี้เลยค่ะ "นักเก็ตปลาส้ม"เมนูจานด่วน แซ่บเวอร์ ทำกินก็ได้ ทำขายมีรายได้เสริม


[2022-05-13] วันที่ ๑ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-11] วันที่ ๙ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที.. [2022-05-11] วันที่ ๑๑ พุฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. มอบหมายให้นายพิธาน.. [2022-05-11] Backdrop ตัวอย่าง สำหรับใช้ในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพ.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ. ได้มอบหมายให้.. [2022-05-09] วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.. [2022-05-05] วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กคพ.พร้อมด้.. [2022-05-05] วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฮันเนื่องมาจากพระราชดำร.. [2022-05-05] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (คนพิการ) สัง.. [2022-05-03] วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการ.. อ่านทั้งหมด 

WFH ทำอะไรทานกันดี แนะนำเมนูนี้เลยค่ะ "นักเก็ตปลาส้ม"เมนูจานด่วน แซ่บเวอร์ ทำกินก็ได้ ทำขายมีรายได้เสริม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จำหน่ายสินค้าประมง  หน่วยงานส่วนกลาง


WFH ทำอะไรทานกันดี !!

แนะนำเมนูนี้เลยค่ะ "นักเก็ตปลาส้ม"  เมนูจานด่วน แซ่บเวอร์ ทำกินก็ได้ ทำขายมีรายได้เสริม

แนะนำเมนูและสาธิตการแปรรูป

โดยนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

กรมประมง

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HgFIKo6n_qg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>