วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำหนังสือพันธุ์ปลาไทยโดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม


[2022-08-12] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศล.. [2022-08-11] วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเน.. [2022-08-08] วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำน.. [2022-08-08] วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม สิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอ.. [2022-08-07] วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองโครงการอันเนื่องมา.. [2022-08-07] เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอั.. [2022-08-04] วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายใ.. [2022-07-28] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุ.. [2022-07-27] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 12 สิงหาคม 2565.. [2022-07-04] วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย.. อ่านทั้งหมด 

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการจัดทำหนังสือพันธุ์ปลาไทยโดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวผู้บริหารกรมประมง