ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล)

กิจกรรม 5 ส กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. [2019-10-24 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจก.. [2019-09-24 ] กรมประมงร่วมกับ CP-TRUE จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม 1,000 แท่ง ให้กับชุม.. [2019-09-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชาย.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้า.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำ.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) เก็บรวบรวมสภาวะการประมงจ.. [2019-08-19 ] จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม .. [2019-08-07 ] จัดกิจกรรม “จัดทำซั้งกอ” โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม .. [2019-08-05 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล).. [2019-07-31 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) 

 เผยเเพร่: 2019-07-31  |  อ่าน: 207 ครั้ง

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ายอดุลย์ แมเร๊าะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) และทีมนักวิจัย ปลิงทะเลลงพื้นที่หมู่เกาะสาหร่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ด้านชีววิทยาและผลสำเร็จของการศึกษาวิจัยการเพาะพันธุ์ ปลิงทะเล