เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง

กิจกรรม 5 ส กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล .. [2019-10-24 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) ติดตามผลการดำเนินงานกิจก.. [2019-09-24 ] กรมประมงร่วมกับ CP-TRUE จัดพิธีส่งมอบปะการังเทียม 1,000 แท่ง ให้กับชุม.. [2019-09-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับสมาคมเรือประมงชาย.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้า.. [2019-09-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำ.. [2019-09-10 ] จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การขยายผลธนาคารปูม้าให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่.. [2019-06-24 ] สำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำในการศึกษาแนวทางการจัดการสัตว์ทะเลเชิงพื้นที่.. [2019-06-13 ] สำรวจสภาวะการประมงและติดตามผลการเก็บข้อมูล MSY.. [2019-06-13 ] อบรมการประยุกต์การใช้โปรแกรม R.. [2019-06-13 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง 

 เผยเเพร่: 2019-06-13  |  อ่าน: 766 ครั้ง

 

เจ้าหน้าที่สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จังหวัดระนอง ทำการสำรวจสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเครื่องมือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดระนอง และอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ได้แก่เครื่องมือพื้นบ้าน รายละเอียดดังนี้

1. อวนถ่วงปลาเห็ดโคลน จำนวน 3 ลำ

2. อวนจมปูจำนวน 15 ลำ

3. ลอบปูม้า จำนวน 7 ลำ

4. ลอบปูดำ จำนวน 1 ลำ

5. อวนลอยปลากระบอก จำนวน 1 ลำ

6. อวนถ่วงปลากระพง จำนวน 1 ลำ