กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 379 ครั้ง

 

วันที่ 25 มกราคม 2563

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอแม่อาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน

จัดประชุมสมาชิกหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกาวิละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำประชาคมแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำหมู่บ้าน บริเวณลำน้ำฝาง ผลการประชาคม กำหนดแนวเขตระยะทาง 1,000 เมตร