กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 165 ครั้ง

 

วันที่  10  ธันวาคม 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ โดยนายยุทธนา ศรีสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ร่วมกับคณะกรรมการอ่างเก็บน้ำห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกันวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ พื้นที่ประมาณ 13 ไร่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้กับอ่างเก็บน้ำดังกล่าว ตามมติที่ประชุม