กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 126 ครั้ง

 

วันที่  10 - 12  ธันวาคม 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ โดยนายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด ลำน้ำปิงและอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน

ไม่พบผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม