กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันที่  6 - 8  ธันวาคม 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ โดยนายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด บริเวณลำน้ำขาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันรื้อถอนเครื่องมือประกอบกระแสไฟฟ้าแบบประจำที่ โดยมีการลากสายไฟเส้นเดียวต่อพ่วงกับตะแกรงช็อตด้ามไม้ไผ่ ซึ่งปลายสายผูกติดไว้กับต้นไม้ ถูกวางทิ้งไว้บริเวณฝายน้ำล้นในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่พบบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของ