กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 188 ครั้ง

 

วันที่  2  ธันวาคม  2562

นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่  ร่วมกับส่วนราชการ อำเภอพร้าว ได้พบปะ เยียมเยียน และประชุมชี้แจงประชาชน เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการควบคุมการทำการประมงให้เป็นไปตามกฏหมายและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพทำการประมงในพื้นที่อำเภอพร้าว โดยมีประชาชน ต.แม่ปั๋ง, ต.โหล่งขอด และกลุ่มผู้ทำประมงจับปลาในเขื่อนแม่งัดฯ เข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่ 8 บ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่