กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

กิจกรรมเวทีการมีส่วนร่วมชุมชนประมง 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 148 ครั้ง

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตง ออกปฏิบัติงานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ.ศาลาประขาคมบ้านสบก๋าย อำเภอแม่แตง เพื่อวางแผนดำเนินงานโครงการปลาพลวงคืนถิ่นน้ำแม่แตง โดยให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้านร่วมวางแผนดำเนิน

ผลการดำเนินงาน มีตัวแทนจากหมู่บ้าน ต่างๆ ตลอดลำน้ำแม่แตง เข้าร่วม ประมาณ 40 ราย จากทั้งหมด 10 แห่ง ที่จะดำเนินการ จัดทำแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ซึ่งจะได้มีการนัดหมายเข้าพื้นที่ เพื่อจัดเวทีแสดงความคิดเห็น พร้อมกับกำหนดกติกา ให้เหมือนกันทุกแห่ง ตลอดลำน้ำแม่แตง