กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 

 เผยเเพร่: 2020-05-14  |  อ่าน: 222 ครั้ง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ประมงอำเภอแม่แตง สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแม่นาป้าก ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2563 และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่มฯ