กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-11-26  |  อ่าน: 23 ครั้ง

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานกิจกรรมควบคุมการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่แม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน

มอบชุดเครื่องแบบให้กับสมาชิก ชปพ.ประมง ในพื้นที่อำเภอจอมทอง ณ ห้องประชุมเทศบาลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ราย