กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 

 เผยเเพร่: 2019-11-26  |  อ่าน: 37 ครั้ง

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ได้รับการประสานจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่าได้มีการลักลอบทำการประมงในพื้นที่ อ่าง 7 ซึ่งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน

นำเรือตรวจการประมงน้ำจืด แม่กวง 02 ออกตรวจพื้นที่ อ่าง 7 ในพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจพบผู้ลักลอบทำการประมงประเภทเครื่องมือข่ายลอย ซึ่งไม่ปรากฎบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าของ จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าว จำนวน 15 ผืน