กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง 

 เผยเเพร่: 2019-11-26  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่ลำน้ำฝาง เขตอำเภอแม่อาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการปฏิบัติงาน

เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อกำหนดจุดในการเฝ้าระวัง ไม่พบผู้กระทำความผิดฝ่าฝืน พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม