กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-11-26  |  อ่าน: 12 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตง เข้าร่วมประชุมกับ ผู้นำชุมชน ที่มีแหล่งน้ำ จำนวน 9 แห่ง ในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่หอพระ เพื่อนำเสนอกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน ของหน่วยฯ ในปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่หอพระเป็นประธาน ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่