เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพะัฒนาห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพะัฒนาห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 เผยเเพร่: 2019-11-26  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563