กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน

กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมประมงโดยชุมชน 

 เผยเเพร่: 2019-11-26  |  อ่าน: 10 ครั้ง

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 เชียงใหม่ ออกปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่ศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลสถิติผู้ทำการประมงและปริมาณสัตว์น้ำ