ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว

ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว 

 เผยเเพร่: 2020-01-24  |  อ่าน: 446 ครั้ง

 

 

ผู้เขียน                       

จุไลวรรณ รุ่งกำเนิดวงศ์
สมพร รุ่งกำเนิดวงศ์
หัวขั้อ  ผลของสารสกัดหยาบจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อองค์ประกอบเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในปลากะพงขาว (Lates calcarifer bloch, 1790)