ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ดำเนินการจัดการประชุมโครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน” บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ] กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมกับกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปรา.. [2021-08-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเ.. [2021-08-11 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการเสนอแนวทางการนำเสนอข้อมูลวิชาการ.. [2021-08-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ดำเนินการจัดการประชุมโครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน” บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบ 

 เผยเเพร่: 2021-08-07  |  อ่าน: 175 ครั้ง

 

เมื่อวันทื่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ดำเนินการจัดการประชุมโครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน” บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ มีการนำเสนอข้อมูลการทำประมง พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ประกาศต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในที่ประชุมเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลจากกิจกรรมการท่องเที่ยวตกปลา และข้อมูลการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลในปี 2563-2564 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำแผนที่แสดงแหล่งทำการประมงและแหล่งอาศัยของพะยูน และนำเสนอข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงแนวทาง มาตรการ และข้อตกลงร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์พะยูนต่อไป