ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ชาวประมงชุมชนลานโพธิ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ] กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมกับกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปรา.. [2021-08-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ชาวประมงชุมชนลานโพธิ์ 

 เผยเเพร่: 2021-08-16  |  อ่าน: 229 ครั้ง

 

                                        วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ
ณ ศาลาอเนกประสงค์ ธนาคารปูม้าบ้านลานโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีชาวประมงเข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้
เพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิค และหลักการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช้แนวทางเชิงนิเวศให้แก่ชาวประมง เสริมสร้างศักยภาพ และความเข็มแข็งของชุมชุนประมง ให้ชาวประมงในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศร่วมกัน