ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ชาวประมงชุมชนแหลมผักเบี้ย

กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมกับกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปรา.. [2021-08-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเ.. [2021-08-11 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการเสนอแนวทางการนำเสนอข้อมูลวิชาการ.. [2021-08-07 ] อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ.. [2021-07-24 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ชาวประมงชุมชนแหลมผักเบี้ย 

 เผยเเพร่: 2021-07-24  |  อ่าน: 210 ครั้ง

 

            วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ณ บ้านพะเนิน
หมู่ 1 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้าน แหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีชาวประมงเข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวประมงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมงในพื้นที่ของชุมชน และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความรถความเข้าใจแก่ชาวประมงให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับสัตว์ทะเลหายาก