เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC)

กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมกับกลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่.. [2021-08-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปรา.. [2021-08-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเ.. [2021-08-11 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการเสนอแนวทางการนำเสนอข้อมูลวิชาการ.. [2021-08-07 ] อธิบดีกรมประมงพร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและ.. [2021-07-24 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) 

 เผยเเพร่: 2021-07-24  |  อ่าน: 156 ครั้ง

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ มีนายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม