เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ควบคุมการจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ.. [2019-06-18 ] นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอน.. [2019-06-18 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-06-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-06-04 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ดำเนินการตรวจมาตรฐาน.. [2019-05-17 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-05-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-05-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-05-16 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ควบคุมการ.. [2019-05-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หล.. [2019-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ควบคุมการจัดวางแท่งคอนกรีตและทุ่นลอยแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) 

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |  อ่าน: 72 ครั้ง

 

ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) โดยกลุ่มงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง ได้ดำเนินงานจัดวางแท่งคอนกรีต
และทุ่นลอย ของแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) เขตที่ 1 แห่งที่ 2 ที่บ้านโตนดน้อย ม.12 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยดำเนินการจัดวางแท่งคอนกรีตขนาด ๑.๕ x ๑.๕ x ๑.๕ จำนวน ๒๒๔ แท่ง และแท่งคอนกรีตขนาด ๓.๐ x ๓.๐ x ๓.๐ จำนวน ๑๘ แท่ง ทุ่นลอยแสดงตำแหน่งที่หมายและขอบเขตจำนวน 3 ทุ่น