ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปรากา.. [2020-01-30 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมประชุมเรื่อง.. [2020-01-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมประชุมกับคณะ.. [2020-01-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรมหลั.. [2020-01-03 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) และเจ้าหน้าที่ เข้าร.. [2019-12-24 ] ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปรากา.. [2019-12-24 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการฝึกอบรม.. [2019-12-21 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการฝึกอบรม.. [2019-12-01 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการฝึกอบรม.. [2019-12-01 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการฝึกอบรม.. [2019-12-01 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  

 เผยเเพร่: 2019-12-01  |  อ่าน: 133 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ" ให้แก่ เจ้าหน้าที่จากกรมประมงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชาวประมง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน 7 จังหวัด เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำการประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณ เกิดการตระหนัก และรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า สร้างความเข้าใจ และแรงผลักดันในการมีส่วนร่วมจัดตั้งธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นทึี่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้า-แหลมผักเบี้ย บ้านหาดเจ้าสำราญนอก หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี mail