ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการ.. [2019-06-18 ] นางสาวรัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอน.. [2019-06-18 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-06-10 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-06-04 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ดำเนินการตรวจมาตรฐาน.. [2019-05-17 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-05-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-05-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ได้จัดโครงการปล่อยพั.. [2019-05-16 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ควบคุมการ.. [2019-05-16 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หล.. [2019-05-07 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |  อ่าน: 86 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ธนาคารปูม้า และการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงชายฝั่งให้กับชุมชนรายรอบ" ให้แก่ เจ้าหน้าที่จากกรมประมงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชาวประมง และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดชายฝั่งทะเล จำนวน 7 จังหวัด เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำการประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณ เกิดการตระหนัก และรับผิดชอบในการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า สร้างความเข้าใจ และแรงผลักดันในการมีส่วนร่วมจัดตั้งธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้าในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รุ่นทึี่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้า-แหลมผักเบี้ย บ้านหาดเจ้าสำราญนอก หมู่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี mail