ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้เกิดหลักปฏิบัติและความเข้าใจที่ตรงกัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการและนักวิชาการประมงชำน.. [2021-11-13 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ทำการเก็บตัวอย่างปลาผิวน้ำหม.. [2021-11-11 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยบริการชาวประมง เรื่อ.. [2021-11-11 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย.. [2021-10-31 ] คณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของศูนย์ฯ ประชุมเพื่อประเมินผ.. [2021-10-28 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.. [2021-10-20 ] กรมประมง จัดทำหนังสือชุด .. [2021-09-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ]
อ่านทั้งหมด 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้เกิดหลักปฏิบัติและความเข้าใจที่ตรงกัน 

 เผยเเพร่: 2021-09-22  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

       วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Application :ZOOM Cloud Meeting ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาเรื่องการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงระบบการประมงอวนล้อมจับ เพื่อเพิ่มความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบการรับรองมาตรฐานสากล โดยพิจารณาหาวิธีและแนวทางการเก็บรวบรวมตัวอย่างปลาผิวน้ำ การวางแผนงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดหลักปฏิบัติและความเข้าใจที่ตรงกัน