ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน”

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.. [2021-10-20 ] กรมประมง จัดทำหนังสือชุด .. [2021-09-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ] กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” 

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |  อ่าน: 66 ครั้ง

 

          กรมประมงกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2564 โชว์สุดยอดผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง ชูความพร้อมการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ รับความเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์โควิด – 19 โดยมีผลงานวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2564 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

          1 .ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอแกลบ (Auxis thazard (Lacepede, 1800)) และ ปลาโอลาย (Euthynnus affinis (Cantor, 1849)) ในอ่าวไทย เวลา 15.50-16.00 น. โดย
นางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ

          2. ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลาโอดำ (Thunnus tonggol ((Bleeker, 1951) ในอ่าวไทย พ.ศ. 2555 เวลา 16.00-16.10 น. โดยนางปิยวรรณ หัสดี นักวิชาการประมงชำนาญการ

          3. ความหลากหลายของม้าน้ำและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอ เพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES เวลา 16.20-16.30 น. โดยนายวิวัฒนันท์ บุญยัง
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมผลงานวิชาการสามารถเข้ารับชมที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้

 คลิกเพื่อดูกำหนดการประชุมวิชาการประมง 2564

 รายละเอียดเพิ่มเตืมเกี่ยวกับการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564