เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงอวนดำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.. [2021-10-20 ] กรมประมง จัดทำหนังสือชุด .. [2021-09-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ] กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงอวนดำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

          วันที่ 1-3 และ 6-8 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงอวนดำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บรวบรวมข้อมูล และสุ่มตัวอย่างเรือที่ขึ้นท่าเทียบเรือจำนวนทั้งสิ้น 5 ลำ เรือทำประมง 1-3 วัน ปริมาณสัตว์น้ำรวม 700-2,700 กิโลกรัม สัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นกลุ่มปลาสีกุน ปลาข้างเหลือง ปลาสละ ปลาแป้น และปลาปนชนิดอื่น ในการปฏิบัติงานของเข้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด