เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทรัพยากรประมงเรืออวนดำจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.. [2021-10-20 ] กรมประมง จัดทำหนังสือชุด .. [2021-09-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ] กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทรัพยากรประมงเรืออวนดำจังหวัดสมุทรสาคร 

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

วันที่ 18-20 และ 23-25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือเครื่องมือประมงอวนดำ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและสุ่มตัวอย่างเรือที่ขึ้นท่าเทียบเรือจำนวนทั้งสิ้น 7 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำรวม 1,000-4,200 กิโลกรัม สัตว์น้ำส่วนใหญ่ที่จับได้ เป็นกลุ่มปลาสีกุน ปลาสละ ปลาช่อนทะเล และปลาปนชนิดอื่น รวมทั้งปลาทูพบอยู่ในกลุ่มสัตว์น้ำดังกล่าว