ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการเสนอแนวทางการนำเสนอข้อมูลวิชาการประมงคราดหอยลายในการประชุม FC ประมงเพชรบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.. [2021-10-20 ] กรมประมง จัดทำหนังสือชุด .. [2021-09-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ] กรมประมงจังหวัดและเจ้าหน้าที่ภายใต้สังกัดกรมประมงสมุทรปราการ ลงพื้นหาร.. [2021-09-17 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการออกปฏิบัติงานทางทะเล .. [2021-09-16 ] ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับชมการนำเสนอผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ ภาย.. [2021-09-15 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ออกปฏิบัติงานรวบรวมข.. [2021-09-09 ] เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลท.. [2021-08-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการเสนอแนวทางการนำเสนอข้อมูลวิชาการประมงคราดหอยลายในการประชุม FC ประมงเพชรบุรี 

 เผยเเพร่: 2021-08-25  |  อ่าน: 87 ครั้ง

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นายวิรัตน สนิทมัจโร ผอ. ศพท.สป. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมประมงเพชรบุรี หรือ FC ประมงเพชรบุรี ศพท.สป. ได้นำเสนอแนวทางการเสนอข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการประมงคราดหอย อันสืบเนื่องจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อนุญาตให้ใช้เครื่องมือคราดหอยที่มีขนาดช่องซี่คราดไม่ต่ำกว่า 1.0 ซม.ทำการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่งของจังหวัดชลบุรี ถึงเพชรบุรี สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยทางผู้ประกอบการได้ร้องขอให้มีการออกประกาศต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ FC ประมง รับทราบสถานการณ์ และร่วมจัดทำข้อมูลเสนอกรมประมงต่อไป