ประชุม เพื่อให้ความรู้ เรื่องจุลินทรีย์ ปม.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

ประชุม เพื่อให้ความรู้ เรื่องจุลินทรีย์ ปม.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ 

 เผยเเพร่: 2016-12-06  |  อ่าน: 311 ครั้ง

 

วันที่   18 - 20  กุมภาพันธ์  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จัดประชุม เพื่อให้ความรู้ เรื่องจุลินทรีย์ ปม.1 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่อำเภอเมือง                         อำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์