งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 62

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. [2020-05-29 ] โครงการสร้างรายได้อาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ตามโครงการฟื้นฟู เยียวยา เ.. [2020-05-21 ] ออกปฏิบัติงานตรวจควบคุมการทำประมง.. [2020-05-21 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-05-18 ] ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ.. [2020-05-18 ] ร่วมกันปล่อยกุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการเสริมสร้างการมีส.. [2020-05-18 ] ดำเนินการสำรวจเกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านป.. [2020-05-18 ] ดำเนินการสำรวจและ ลงแบบสอบถามเกษตรกรที่ทำการประมง สำหรับพื้นที่แหล่งที.. [2020-05-18 ] เฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).. [2020-04-07 ] การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก.. [2019-09-06 ]
อ่านทั้งหมด 

งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ปี 62 

 เผยเเพร่: 2019-09-06  |  อ่าน: 253 ครั้ง

 

งานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 62