ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 11/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 11/2562 

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |  อ่าน: 111 ครั้ง

 

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทับมา โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 315 ราย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล เด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในฐานการเรียนรู้ด้านประมง มีนางสาวจุฑาภัสส์  เตียะเพชร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้วันที่ 13 มีนาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทับมา โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 315 ราย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล เด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในฐานการเรียนรู้ด้านประมง มีนางสาวจุฑาภัสส์  เตียะเพชร  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้