ปลากะพงนกยูง (peacock bass)

ปลากะพงนกยูง (peacock bass) 

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |  อ่าน: 407 ครั้ง

 

วันที่ 16-18 มกราคม 2562 นางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และประชาชนในชุมชนตำบลชากพง ณ บึงสำนักใหญ่(บึงจำรุง) อ.แกลง จ.ระยอง ร่วมกัน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการกำจัดปลากะพงนกยูง (peacock bass) กิจกรรมที่ทำประกอบไปด้วย การลงข่าย การชั่ง-วัดปลา ผ่าพิสูจน์และเก็บตัวอย่างปลา พร้อมทั้งให้ความรู้ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดดังกล่าว