ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 74/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 74/2561 

 เผยเเพร่: 2019-11-13  |  อ่าน: 156 ครั้ง

 

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก ณ บริเวณแปลงนาสาธิตของกรมการข้าว ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมกิจกรรมไถกลบตอซัง หว่านปอเทืองบำรุงดิน ปลูกหญ้าแฝก ร่วมดำนาปลูกข้าว และปล่อยแหนแดงในพิธีดังกล่าว