เมื่อวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ลำ

เมื่อวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านจากเรืออวนลอยกุ้งสามชั้น ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ลำ  

 เผยเเพร่: 2020-09-11  |  อ่าน: 101 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการประมงพื้นบ้านจากเรือ
อวนลอยกุ้งสามชั้น ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านบางแพง หมู่ที่ 1 ตำบลท้องเนียน อำเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ลำ ปริมาณการจับสัตว์น้ำ 9.00 - 28.00 กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย กุ้งร้อยละ 38 ปลาร้อยละ 56 กั้งร้อยละ 5 และปูม้าร้อยละ 1 และเรือประมงอวนจมปู ที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ลำ ปริมาณการจับสัตว์น้ำ 10.52 - 70.00 กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย
ปูตายาวร้อยละ 60 ปูม้าร้อยละ 29 กั้งร้อยละ 7 และปลาร้อยละ 4