เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการทำประมงพื้นบ้านจากเรือประมงอวนจมปูที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสวนกง หมู่ที่ 11 ตำบลปากบางนาทับ และบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 ลำ

เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการทำประมงพื้นบ้านจากเรือประมงอวนจมปูที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสวนกง หมู่ที่ 11 ตำบลปากบางนาทับ และบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 ลำ  

 เผยเเพร่: 2020-09-11  |  อ่าน: 114 ครั้ง

 

       เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการทำประมงพื้นบ้านจากเรือประมงอวนจมปูที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสวนกง หมู่ที่ 11 ตำบลปากบางนาทับ และบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 ลำ ปริมาณการจับสัตว์น้ำ 4.81 – 65.00 กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย ปูม้าร้อยละ 40
ปูตายาวร้อยละ 30 ปลาร้อยละ 20 และสัตว์น้ำอื่นๆร้อยละ 10

       เมื่อวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการทำประมงพื้นบ้านจากเรือประมงอวนจมปูที่ท่าขึ้นสัตว์น้ำบ้านสวนกง หมู่ที่ 11 ตำบลปากบางนาทับ และบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 ลำ ปริมาณการจับสัตว์น้ำ 4.81 – 65.00 กิโลกรัม/ลำ สัตว์น้ำที่จับได้ประกอบด้วย ปูม้าร้อยละ 40
ปูตายาวร้อยละ 30 ปลาร้อยละ 20 และสัตว์น้ำอื่นๆร้อยละ 10