ชนิดพันธุ์ปลามีจำหน่ายสัปดาห์นี้  (10-12 พฤษภาคม 2565)


[2022-05-12] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย.. [2022-03-31] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน “ 1 เมษา วันข้า.. [2022-03-28] สส.จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร รองประธานคณะกรรมาธิการตำรวจฯ เข้าตรวจเยี่ยมโรง.. [2022-03-03] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือ.. [2022-02-14] ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒน.. [2022-02-11] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน “ลุ่มน้ำภาค” จ.. [2022-01-19] คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชม.. [2021-10-11] จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการ “ร่วมใจ.. [2021-09-21] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านประมงในพื้นที่รับน้ำของโครงการบ.. [2021-09-16] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ำ.. อ่านทั้งหมด 

ชนิดพันธุ์ปลามีจำหน่ายสัปดาห์นี้  (10-12 พฤษภาคม 2565) 


ชนิดพันธุ์ปลามีจำหน่ายสัปดาห์นี้ (10-12 พฤษภาคม 2565)

ลำดับที่ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด ราคาตัวละ
1 ปลานิล 2-3 ซม. 15 สตางค์
2 ปลานิลแปลงเพศ 2-3 ซม. 30 สตางค์
3 ปลานิลแดง 2-3 ซม. 20 สตางค์
4 ปลานิลแดงแปลงเพศ 2-3 ซม. 40 สตางค์
5 ปลาบึก 2-3 นิ้ว 40 บาท
6 ปลาเค้าดำ 1-2 นิ้ว 15 บาท

ติดต่อสอบถามก่อนออกเดินทางได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก
โทร./โทรสาร.055369066 / (0892688993 คุณอุมาพร)