รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาทู

รวบรวมพ่อแม่พันธุ์ปลาทู 

 เผยเเพร่: 2021-01-10  |  อ่าน: 303 ครั้ง

 

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงครามลงพื้นที่ออกทะเลเพื่อรวบรวมพ่อแม่พันธ์ุปลาทู ณ โป๊ะของชาวประมงในจังหวัดเพชรบุรี และลำเลียงกลับเข้าฝั่งเพื่อนำกลับมาอนุบาลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม สำหรับใช้ในการทำงานวิจัยต่อไป