ประชุมจัดหาทุนทูลเกล้าฯ

ประชุมจัดหาทุนทูลเกล้าฯ 

 เผยเเพร่: 2021-01-10  |  อ่าน: 373 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงครามมอบหมายให้ นางสาวศรัญญา  ขันกำเหนิด นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการจัดหาเงินบริจาคทูลเกล้าฯเพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร.2 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมีนายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมีการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เนื่องจากจังหวัดได้รับแจ้งจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดงานเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินการไปทรงเป็นประธานของงานในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงละครแห่งชาติเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ ถวายเงินตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานของที่ระลึก สำหรับใบเสร็จสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดด ชั้น 3 โทรศัพท์หมายเลข 0-3471-1567 หรือส่วนราชการทุกภาคส่วน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564