ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปีงบประมาณ 2564

ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2018-05-14  |  อ่าน: 230 ครั้ง

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางณัฐธยาน์ คงขึม หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่ ร่วมกับ น.อ.พิเชษฐ์ เข็มทอง นายทหารประสานความมั่นคง ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ชี้แจงหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปีงบประมาณ 2564 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมรับการตรวจประเมิน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและระเบียบกฎหมาย