ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์ 

 เผยเเพร่: 2017-12-26  |  อ่าน: 154 ครั้ง

 

จังหวัดตราดได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการในจังหวัดตราด ประกาศเจตนารมณ์ภายในใต้ชื่อ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดตราดใสสะอาด 2564"  เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิคมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุทจริต เป็นไปตามหลักะรรมภิบาล ลดโอกาสรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตให้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดตราด 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตราด ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ทุกระดับ "งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"