ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล) 

 เผยเเพร่: 2019-12-06  |  อ่าน: 256 ครั้ง

 

ตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้มีความประสงค์ให้กรมประมงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้านั้น

ผลการพิจารณามีลายละเอียดตาม link นี้

 ผลการพิจารณา เรื่อง ขอความช่วยเหลือลดหรือชดเชยค่าพลังงานไฟฟ้า