กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต

กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต 

 เผยเเพร่: 2020-01-17  |  อ่าน: 290 ครั้ง

 

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ได้ปรับปรุงรูปแบบการกรอกข้อมูลในใบคำขออนุญาติในระบบ Fisheries Single Window (FSW) ใหม่

รายละเอียดตาม

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาติ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561

Link ประกาศฯ