การประชุมประจำปีคณะทำงาน (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) ครั้งที่ 2 หรือ OFWG 15 ผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting)

การประชุมประจำปีคณะทำงาน (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) ครั้งที่ 2 หรือ OFWG 15 ผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) 

 เผยเเพร่: 2020-04-22  |  อ่าน: 110 ครั้ง

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง คณะทำงานมหาสมุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) เอเปค ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมประจำปีคณะทำงาน OFWG ครั้งที่ 2 หรือ OFWG 15 ผ่านระบบออนไลน์ (virtual meeting) โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทช. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนคณะทำงาน OFWG ประเทศไทย โดยประเด็นหลักในการประชุม ได้แก่ การนำเสนอแผนการดำเนินงานโรดแมปการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย (Implementation plan for Roadmap on Combatting IUU Fishing) แผนการดำเนินงานโรดแมปการจัดการขยะทะเล (Implementation plan for Roadmap on Marine Debris Management) ความก้าวหน้าโครงการภายใต้คณะทำงาน OFWG รวมถึงผลกระทบและการรับมือกับการระบาดของโรค Covid-19 ที่มีผลต่อภาคประมง